Buradasınız:
 • Anasayfa
 • Blog
 • Üretim Tesislerinde Enerji Tasarrufu İçin Uygulanabilecek Tedbirler

En Gelişmiş IoT Teknolojisi, Başarılı IoT Projeleri, Uzman Tecrübesi

Üretim Tesislerinde Enerji Tasarrufu İçin Uygulanabilecek Tedbirler


Üretim tesislerinde enerji verimliliği konusunun önemi her zaman göz önünde olsa da bazı durumlarda bazı tasarruf fırsatlarının gözden kaçtığına sıklıkla şahit olmaktayız. Doğru bir enerji izleme sistemi kurulumu ve büyük veri analizleri ile enerji tasarrufu yaparak önemli kazançlar sağlamak son derece kolaydır. Farklı üretim firmalarının sektöre göre enerji tüketim dağılımları değişkenlik gösterse de binlerce noktadan alınan veriler ile tüm sektörlerde geçerli olabilecek bazı noktaları aşağıdaki gibi özetledik:

 • Enerji faturalarının doğrulanması
  Sayaçların arızalanması ya da başka teknik problemlerden ötürü zaman zaman hatalı faturalar oluşabilmektedir. Faturayı doğrulayacak referans bir sistemin bulunması bu tip karışıklıkların anında tespitini sağlayarak yüksek faturaların önlenmesinde etkili olacaktır.

 • Reaktif enerji tüketimi ve kompanzasyonunun kontrol altına alınması
    Reaktif enerji tüketim oranının ilgili yönetmelikteki limitleri aşması halinde reaktif tüketim cezası ile karşılaşılmaktadır. Doğru bir şekilde kompanzasyon uygulaması yapılmadığı takdirde bu tutarlar oldukça yüksek rakamlara ulaşabilmektedir. Kompanzasyon sistemi kurulsa dahi reaktif tüketimlerin gerçek zamanlı izlenmesi çok önemlidir. Zira sisteme eklenen yeni makine ve ekipmanlar ilgili tesisin reaktif tüketim karekteristiğini değiştirebilir, aynı zamanda kompanzasyon panosunun kontaktörünün yapışması veya kapasitörlerin arızalanması gibi durumlarda reaktif ceza ile karşılaşılabilmektedir.

 • İklimlendirme, aydınlatma, üretim makineleri için tüketimlerin ayrı ayrı ölçülmesi ve analizi 
  Tesisin toplam enerji tüketiminin ölçülmesi genel bir kontrol sağlanması ve reaktif tüketimin kontrol altına alınması açısından önemli olsa da her bir alt birimin tüketimleri izlenmeden somut tasarruf noktaları yakalamak oldukça güçtür. Örneğin sadece toplam tüketimin izlenmesi ile aydınlatmanın gündüz açık bırakıldığını tespit etmek son derece zordur. Bu nedenle aydınlatma, iklimlendirme ve üretime harcanan enerji ayrı ayrı ölçülmelidir. Hatta üretim için de hat bazlı ve makine bazlı izleme yapılması da son derece faydalı olacaktır. Bu detayda bir izleme yapılması durumunda problem tespiti son derece kolay olacaktır, örneğin normal şartlar altında 300-400 Amper seviyesinde akım çeken bir makinenin bakımsızlıktan veya arıza sebebiyle 500 Amper seviyesine gelmesi kolaylıkla tespit edilerek hem fazla tüketim engellenmiş olur hem de makineye gerekli bakım uygulanarak üretim kaybı önlenmiş olur.

 • Yük profilinin çıkarılarak en uygun elektrik tarifesinin seçimi  Yük profilinin birkaç aylık izleme ile çıkarılması tesis için en doğru tarifenin seçilmesini sağlayarak tasarruf edilmesinin önünü açacaktır. Enerji dağıtım şirketleri ile yük profillerinin paylaşılması firmaların özel fiyat teklifleri sunmasını da sağlayabilmektedir.

 • Makineler üretim yapmıyorken standby tüketimlerinin belirlenmesi ve kapalı kalmalarının sağlanması
  Birçok makine standby durumundayken yüksek miktarda enerji tüketmektedir. Sadece idari tedbirler ve kişi insiyatifleriyle bu makinelerin kapalı tutulması mümkün olmamakta bu da enerji faturaların yansımaktadır. Trio Mobil'in makinelere özel geliştirdiği düşük maliyet ve yüksek etkinliğe sahip Lite Analizör donanımı ile makinelerin üretim ve standby durumundaki yük profilleri çıkarılarak belirlenen sürenin üzerinde standby'da kalması engellenebilir. Aynı zamanda makinenin üretim esnasındaki akım seviyelerinin anormal şekilde artması durumunda da bildirim alınarak hem fazla tüketim önlenir hem de üretim kesintisine neden olacak arızalar ortaya çıkmadan tespit edilir.

 • İklimlendirme (Isıtıcı - soğutucu) sistemlerin tüketimlerinin izlenmesi ve mesai dışında kapalı kalmalarının sağlanması
  İklimlendirme sistemleri tesislerin enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Tesisin yapısına ve mevsimsel koşullara göre tüketimdeki payı %30-40 seviyesine kadar çıkabilmektedir. Yüksek enerji verimliliğine sahip bir sistem kullanılsa dahi kullanım tabanlı enerji kayıplarına çok sık rastlanılmaktadır. Mesai saatleri dışında sistemlerin açık bırakılması, sistemlere gereğinden sıcak ya da soğuk set değerlerinin girilmesi veya ortamda çalışan kimse olmadığı halde iklimlendirme sistemlerinin açık kalması en sık rastlanılan enerji kayıpları arasındadır. İklimlendirme sisteminin enerji tüketiminin izlenmesi ile belirlenen mesai saatleri dışında tüketimin belirlenen seviyelerin üzerinde olması durumunda anlık bildirimlerle haberdar olunabilir. Trio Mobil'in sunmuş olduğu görsel raporlama araçlarıyla bu tip tasarruf fırsatlarını kısa sürede analiz etmek mümkündür.

 • Aydınlatma sistemlerinin gün ışığı varken kapalı kalmasının sağlanması Aydınlatma sistemlerinde LED teknolojisinin kullanılması enerji verimliliği açısından önemli bir gereksinimdir. Fakat hangi aydınlatma teknolojisi kullanılırsa kullanılsın işletme kurallarına uygun olarak aydınlatmanın açılıp kapanması enerji tasarrufu için oldukça önemlidir. Aydınlatmanın gün ışığı olduğu halde açık bırakılması, yemek molası ve diğer molalarda çalışan bulunmadığı halde kapatılmaması enerji kaybına sebep olmaktadır. Trio Mobil alarm ve kural yönetim modülü ile zaman bazlı tüketim limitleri belirlenerek gereksiz kullanımlar kolayca tespit edilebilir.

 • Düzenli bakımlar uygulanarak, motor ve pompa verimliliklerinin izlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması
  Birçok fabrikada sürekli çalışan motor ve pompalar düşük güce sahip olsa dahi sürekli çalıştıkları için yüksek enerji tüketimine neden olmaktadır. Elektrik motoları ve pompaların enerji tüketimlerinin ayrı ayrı ölçülmesi hem farklı marka ve modellerin katalog verisi dışında gerçek kullanımdaki tüketimlerini saptamak açısından hem de bakımsızlık veya arıza kaynaklı yüksek tüketimlerin hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi için son derece önemlidir.

 • Soğuk hava depolarının kapılarının uzun süre açık kalmasının önlenmesi 
  Gıda, ilaç ve kimyasallar üretimi yapılan tesislerde soğuk hava depolarının kullanımı oldukça yaygındır. 7-24 çalışan bu sistemlerin enerji tüketimindeki payı son derece yüksek olabilmektedir. Trio Mobil IoT Platformu ile soğuk hava depolarının enerji sarfiyatı, sıcaklık değerleri ve kapı durumunun dijital olarak izlenebilmektedir. Kapı durumunun izlenmesi ile yükleme ve boşaltma durumunda kapının gereğinden fazla açık bırakılarak soğuk odanın sıcaklığının artması ve tekrar soğutma için harcanacak yüksek miktardaki enerjiden tasarruf edilebilir.

 • Güneş enerjisinden enerji üretimi sağlayan güneş panellerinin kurulması
  Ülkemiz güneş enerjisi bakımından son derece zengin bir coğrafyada bulunmaktadır. Son yıllarda gelişen teknoloji ile verimliliği artan ve maliyetleri düşen güneş panelleri sanayi kuruluşları için hem düşük maliyetli hem de sıfır emisyonlu enerji kaynağı oluşturmaktadır. Yatırım geri dönüş sürelerinin tesisin bulunduğu bölgeye göre 4-6 yıl arasında olduğu düşünüldüğünde böyle bir yatırımın son derece isabetli olacağı görülmektedir. Trio Mobil IoT Platformu'na entegre ölçüm sistemleri tüketimin yanı sıra enerji üretim miktarlarını da kontrol altına alarak analiz etmenize olanak tanır.
Formu doldurarak, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.
 
Formu doldurarak, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.
whatsapp
DEMO TALEBİ