• Anasayfa
 • Blog
 • Perakende ve Hizmet Sektöründe Enerji Tasarrufu İçin Uygulanabilecek Tedbirler

En Gelişmiş IoT Teknolojisi, Başarılı IoT Projeleri, Uzman Tecrübesi

Perakende ve Hizmet Sektöründe Enerji Tasarrufu İçin Uygulanabilecek Tedbirler


Birçok şubeye sahip ve bölgesel olarak dağınık durumdaki perakende zincirlerinde enerji israf ve kayıpları yaşanması oldukça muhtemeldir. Doğru bir enerji izleme sistemi kurulumu ve büyük veri analizleri ile enerji tasarrufu yaparak önemli kazançlar sağlamak son derece kolaydır. Gıda dışı mağazalar, süpermarketler, restoranlar, oteller ve kafeteryaların enerji tüketim dağılımları değişkenlik gösterse de binlerce noktadan alınan veriler ile tüm sektörlerde geçerli olabilecek bazı noktaları aşağıdaki gibi özetledik:

 • Enerji faturalarının doğrulanması Sayaçların arızalanması ya da başka teknik problemlerden ötürü zaman zaman hatalı faturalar oluşabilmektedir. Faturayı doğrulayacak referans bir sistemin bulunması bu tip karışıklıkların anında tespitini sağlayarak yüksek faturaların önlenmesinde etkili olacaktır.
 • Reaktif enerji tüketimi ve kompanzasyonunun kontrol altına alınması  Reaktif enerji tüketim oranının ilgili yönetmelikteki limitleri aşması halinde reaktif tüketim cezası ile karşılaşılmaktadır. Doğru bir şekilde kompanzasyon uygulaması yapılmadığı takdirde bu tutarlar oldukça yüksek rakamlara ulaşabilmektedir. Kompanzasyon sistemi kurulsa dahi reaktif tüketimlerin gerçek zamanlı izlenmesi çok önemlidir. Zira sisteme eklenen yeniekipmanlar ilgili tesisin reaktif tüketim karekteristiğini değiştirebilir, aynı zamanda kompanzasyon panosunun kontaktörünün yapışması veya kapasitörlerin arızalanması gibi durumlarda reaktif ceza ile karşılaşılabilmektedir.
 • İklimlendirme, aydınlatma, üretim makineleri için tüketimlerin ayrı ayrı ölçülmesi ve analizi  Tesisin toplam enerji tüketiminin ölçülmesi genel bir kontrol sağlanması ve reaktif tüketimin kontrol altına alınması açısından önemli olsa da her bir alt birimin tüketimleri izlenmeden somut tasarruf noktaları yakalamak oldukça güçtür. Örneğin sadece toplam tüketimin izlenmesi ile aydınlatmanın gündüz açık bırakıldığını tespit etmek son derece zordur. Bu nedenle aydınlatma, iklimlendirme, havalandırma ve soğutucu dolaplara harcanan enerji ayrı ayrı ölçülmelidir. Bu detayda bir izleme yapılması durumunda problem tespiti son derece kolay olacaktır, örneğin normal şartlar altında soğutma aşamasında 80-100 Amper akım çeken bir soğuk hava deposunun bakımsızlık, yalıtım problemi veya arıza sebebiyle 150-200 Amper seviyesine gelmesi kolaylıkla tespit edilerek hem fazla tüketim engellenmiş olur hem de soğuk hava deposuna gerekli bakım uygulanarak depolanan gıdaların bozulmasının önüne geçilir.
 • Yük profilinin çıkarılarak en uygun elektrik tarifesinin seçimi  Yük profilinin bir kaç aylık izleme ile çıkarılması tesis için en doğru tarifenin seçilmesini sağlayarak tasarruf edilmesinin önünü açacaktır. Enerji dağıtım şirketleri ile yük profillerinin paylaşılması firmaların özel fiyat teklifleri sunmasını da sağlayabilmektedir.
 • İklimlendirme (Isıtıcı - soğutucu) sistemlerin tüketimlerinin izlenmesi ve mağaza bazlı karşılaştırma İklimlendirme sistemleri tesislerin enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Tesisin yapısına ve mevsimsel koşullara göre tüketimdeki payı %30-40 seviyesine kadar çıkabilmektedir. Aynı soğutucu veya ısıtıcı ekipman kullanılsa dahi mağaza bazlı büyük farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Enerji izleme ile m2, bölge ve diğer özellikler bakımından yakın mağazaları kendi aralarında karşılaştırıp farklılıkları gözlemlemek mümkündür. Cadde mağazalarında camlarda yansıtıcı filmler kullanılması, hava perdeleri veya otomatik kapılarla ısı transferinin kısıtlanması gibi tedbirler ile tüm mağazaların optimum tüketim değerine ulaşması sağlanabilir. Alınan her ilave tedbirin tüketime etkisi enerji izleme sistemi ile doğrulanarak tasarruf sağlanabilir.
 • İklimlendirme (Isıtıcı - soğutucu) sistemlerin tüketimlerinin izlenmesi ve mesai dışında kapalı kalmalarının sağlanması Yüksek enerji verimliliğine sahip bir sistem kullanılsa dahi kullanım tabanlı enerji kayıplarına çok sık rastlanılmaktadır. Mesai saatleri dışında sistemlerin açık bırakılması, sistemlere gereğinden sıcak ya da soğuk set değerlerinin girilmesi veya ortamda çalışan kimse olmadığı halde iklimlendirme sistemlerinin açık kalması en sık rastlanılan enerji kayıpları arasındadır. İklimlendirme sisteminin enerji tüketiminin izlenmesi ile belirlenen mesai saatleri dışında tüketimin belirlenen seviyelerin üzerinde olması durumunda anlık bildirimlerle haberdar olunabilir. Bunun yanında ortam sıcaklığının dijital sıcaklık sensörleri ile ölçümü sonucunda gereğinden fazla ısıtma/soğutma yapıldığı kolaylıkla tespit edilir. 1C'lik ilave bir soğutmanın sistemin enerji tüketimini %5 ila %10 arasında arttırdığı göz önüne alındığında elde edilecek tasarruf miktarının oldukça önemli olacağı açıktır. Trio Mobil'in sunmuş olduğu görsel raporlama araçlarıyla bu tip tasarruf fırsatlarını kısa sürede analiz etmek mümkündür.
 • Aydınlatma sistemlerinin gün ışığı varken kapalı kalmasının sağlanması Aydınlatma sistemlerinde LED teknolojisinin kullanılması enerji verimliliği açısından önemli bir gereksinimdir. Fakat hangi aydınlatma teknolojisi kullanılırsa kullanılsın işletme kurallarına uygun olarak aydınlatmanın açılıp kapanması enerji tasarrufu için oldukça önemlidir. Aydınlatmanın gün ışığı olduğu halde açık bırakılması, yemek molası ve diğer molalarda çalışan bulunmadığı halde kapatılmaması enerji kaybına sebep olmaktadır. Trio Mobil alarm ve kural yönetim modülü ile zaman bazlı tüketim limitleri belirlenerek gereksiz kullanımlar kolayca tespit edilebilir.
 • Soğuk hava depolarının kapılarının uzun süre açık kalmasının önlenmesi  Gıda perakendesi ve horeca sektöründe soğuk hava dolapları ve depolarının kullanımı oldukça yaygındır. 7-24 çalışan bu sistemlerin enerji tüketimindeki payı son derece yüksek olabilmektedir. Trio Mobil IoT Platformu ile soğuk hava depolarının enerji sarfiyatı, sıcaklık değerleri ve kapı durumunun dijital olarak izlenebilmektedir. Kapı durumunun izlenmesi ile yükleme ve boşaltma durumunda kapının gereğinden fazla açık bırakılarak soğuk odanın sıcaklığının artması ve tekrar soğutma için harcanacak yüksek miktardaki enerjiden tasarruf edilebilir. Ortam sıcaklığının kontrolü ile hatalı set değeri engellenir, aynı zamanda defroz sıcaklık eğrilerindeki anormallikler tespit edilerek bakımı geçmiş ya da arızalanmak üzere olan soğutucu ekipman tespit edilebilir.
 • Soğuk hava depolarının sıcaklık takibinin yapılması Soğuk hava dolaplarının veya depolarının kullanım hatası veya arıza nedeniyle gereğinden daha soğuk bir derecede soğutulması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. İlgili ekipmanın üzerinde sıcaklık göstergeleri bulunsa da kalibrasyon yapılmaması sebebiyle 3-4 derece hatalı ölçüm yapması ihtimal dahilinde olabilmektedir. Aynı zamanda sıcaklık kayıtlarına ulaşılamaması kontrol edilen zaman dilimi dışındaki sıcaklıklarla ilgili bilgi sahibi olunamamasına neden olmaktadır. Hem gıda güvenliği hem de enerji tasarrufu için IoT platformuna entegre kablosuz sensörlerle soğuk hava depolarının da izlenmesi önemli katkılar sağlayabilmektedir. Trio Mobil IoT platformu sıcaklık, nem, kapı vb. birçok ilave sensörün aynı altyapı ile kullanımına olanak sağlamaktadır.
 • Güneş enerjisinden enerji üretimini sağlayan güneş panellerinin kurulması Ülkemiz güneş enerjisi bakımından son derece zengin bir coğrafyada bulunmaktadır. Son yıllarda gelişen teknoloji ile verimliliği artan ve maliyetleri düşen güneş panelleri sanayi kuruluşları için hem düşük maliyetli hem de sıfır emisyonlu enerji kaynağı oluşturmaktadır. Yatırım geri dönüş sürelerinin tesisin bulunduğu bölgeye göre 4-6 yıl arasında olduğu düşünüldüğünde özellikle müstakil binaya sahip oteller, restoranlar, süpermarketler ve diğer mağazalar için böyle bir yatırımın son derece isabetli olacağı görülmektedir. Trio Mobil IoT Platformu'na entegre ölçüm sistemleri tüketimin yanı sıra enerji üretim miktarlarını da kontrol altına alarak analiz etmenize olanak tanır.
 
whatsapp
DEMO TALEBİ