En Gelişmiş IoT Teknolojisi, Başarılı IoT Projeleri, Uzman Tecrübesi

Perakende Endüstrisinde Dijitalleşme


Perakende Sektörünün Dijital Dönüşümü

Yeni teknolojiler ile değişen alışveriş trendleri, artan rekabet ve müşteri beklentileri ile perakende sektöründe de dijitalleşme projeleri son dönemde daha çok önem kazanmaya başladı. Gerek müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, gerek operasyonların verimliliğinin arttırılması ihtiyaçlarına çözüm dijitalleşmeden geçiyor. Rekabet gücünü artırmak ve yeni iş modelleri geliştirmek yenilikten öte bir zorunluluk haline geldi. Son derece dinamik bir sektör olan perakende sektörü firmaları, varlıklarını sürdürmek için teknolojik yatırımlara yöneliyor. Dijital dönüşüme gerektiği oranda ve hızda uyum sağlayan firmalar, rekabette bir adım önde yer alıyor. Günümüzde iş dünyasının yadsınamaz gerçeği olan rekabette hızlı ve çevik davranan işletmeler, güçlenerek bu yarışı göğüslüyor.

Tüketicilerin eğilimleri de bu süreçte satın alma davranışlarını değiştirirken,  şirketler de rekabet ortamının yarattığı artan baskıların üstesinden gelmenin yollarını aramaya başladı. Müşteri ilişkileri yönetimi, temassız-mobil ödeme sistemleri, e-ticaret, insansız kasa, nesnelerin interneti (IoT) ve dijital pazarlama gibi konuların ön plana çıkmasını ve şirketlerin bu alandaki yatırımlarını hızlandırmaktadır.

Türkiye’de Perakende Sektörü

  • PwC Türkiye ve Deloitte Türkiye perakende sektörü ile ilgili yaptığı araştırmalarda teknoloji ve dijitalleşme ile dönüşen yeni bir sektör profili ortaya koyuyor. En temel sektörlerden biri olmasına rağmen perakende sektörü dijital çözümlerle değişen ve beklentileri artan müşterisine hitap edebilmek için sürekli kendini yeniliyor.
  • Sektör Türkiye’de her yıl ortalama % 1011 büyüme gösteriyor.
  • Sektörün ortalama %60’ını geleneksel, % 40’ını organize perakende oluşturuyor.
  • Perakende sektörünün dijitalleşme endeksi de dikkat çekici. Accenture’un Dijitalleşme Endeksi çalışmasında mercek altına alınan 18 sektör arasında perakende sektörü ilk sıralarda yer alıyor.
  • Yine Accenture araştırmasına göre perakendecilerin yüzde 38’inin en çok önem verdiği konu, gün içerisinde personel tarafından yapılması gerekenleri, alınması gereken kararları otomatiğe bağlamak ve bu sayede maliyetleri düşürüp verimliliği artırmak. Bu bağlamda tedarik zincirinde veriye dayalı akıllı otomasyon ve optimizasyona yönelik kullanım önemli yer tutacak.

Operasyonel Süreçte Dijitalleşmenin Yarattığı Katma Değer

Operasyonların dijitalleştirilmesini; süreçlerin sistemselleştirilmesi /iyileştirilmesi ve gelişmiş performans metrikleri ile izlenmesi olarak ortaya koyduğumuzda aslında son 30 yıldır tüm sektörlerin sürekli gündemini meşgul eden ve kökeni Ford’un yalın üretimine kadar uzanan bir yaklaşım olduğunu görmekteyiz. Günümüzde ise operasyonların dijitalleşmesi denildiğinde akla artık yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT) veya Blockchain gibi tüm bildiklerimizi yeniden tanımlamamız gerektiğini ortaya koyan teknolojik gelişmeler geliyor.

Birçok global perakende şirketi, özellikle tedarik zinciri ve depolama sistemlerinde Blockchain ve IoT teknolojisini kullanmaya başladılar. Gelişmeleri perakende sektörü özelinde değerlendirdiğimizde öncelikle dijital yapılarını güçlendirmek, yenilikçilik yapmak amacıyla süreçler ve organizasyon yapısındaki dijitalleşmeye yatırım yapıyor. Nihayetinde perakendeciler entegre müşteri yönetimi yetenekleri sayesinde müşterilerini çok daha yakından tanıma olanağına kavuşmuş oluyor. Böylece Endüstri 4.0, reklam ve pazarlama ekosisteminin büyümesini sağlıyor ve artan sensör kullanımları ile de mobil kanalların gücü ve günlük hayatımızdaki önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Özetleyecek olursak, teknolojinin gelişmesi ve bilginin homojen bir şekilde yayılmasıyla farklı bir tüketim dünyasına giriyoruz. Özü itibarıyla perakende sektörü de bu değişimden en çok etkilenen sektörler arasında. Global örneklere ve sektörün- tüketicinin eğilimlerine baktığımızda yarının perakendecilerinin çok daha hizmet odaklı ve müşteriyi merkeze alan dijital iş modellerine sahip olacaklarını öngörüyoruz. Şirketler, bu dijitalleşme dönüşme serüvenini ancak en doğru ve optimize çözümler ile dijital liderlerin yönetiminde başarabilirler.

 
whatsapp
DEMO TALEBİ