• Anasayfa
 • Blog
 • İş Gücü Verimliliğini Arttırmada RTLS Teknolojisinin Katkısı

En Gelişmiş IoT Teknolojisi, Başarılı IoT Projeleri, Uzman Tecrübesi

İş Gücü Verimliliğini Arttırmada RTLS Teknolojisinin Katkısı
RTLS (Real Time Location System) olarak bilinen Gerçek Zamanlı Konum Takip Sistemleri, işletmelerdeki iş gücü verimliliğini arttırmak amacıyla kullanılabilir. RTLS, farklı kullanım alanları ile işletmelerde iş gücü optimizasyonu sağlamaya yardımcı olur. Bu yazımızda, iş gücü verimliliğinden ve RTLS’in iş gücü verimliliğini arttırmaya katkısından bahsettik.

İş gücü verimliliği, üretim sürecinde ölçülebilen ya da gözlenebilen iş gücü ve sermaye gibi faktörlerin üretime doğrudan veya dolaylı olarak yaptıkları katkılardır. Bu, çalışan işçi başına üretilen reel katma değer olarak da tanımlanabilir. İş gücü verimliliği, tüm ülkelerde üretim süreci ile istihdam arasındaki ilişkiyi kuran tek değişkendir.

İşgücü Verimlilik Oranı

Üretimde kullanılan iş gücü faktörünün fiziksel ölçümü iki biçimde olabilir: Birincisi, işgücü girdisinin çalışanların sayısı veya işçi sayısı cinsinden ifade eden ölçüttür. İkincisi ise üretimde kullanılan iş gücü girdisini süre cinsinden ifade eden “iş gücü sayısı” veya “iş gücü-saat’’ ölçütüdür. Birinci ölçüte göre fiziksel verimlilik, çalışan bir işçiye düşen fiziki üretim miktarı (parça sayısı, m, m2 , kg, ton, vb.); ikincisi ise çalışılan saat başına düşen üretim miktarı cinsinden ifade edilir.

Küresel krizin yaşandığı 2007 ve 2008 yıllarında dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de işgücü verimliliğinin düştüğü izlenmektedir. 2005-2014 yılları arasında imalat sanayinde yıllık ortalama iş gücü verimliliği değişimlerinde 24 ülkenin ortalaması ise %3,2’dir. Türkiye ise %1,65’lik bir artış hızı gerçekleştirerek ortalamanın altında kalmıştır. İş gücü verimliliği sıralamasında Türkiye 121 ülke içerisinde 2005 yılında 36. sırada iken, 2012’de 43. sıraya düşmüştür.

Türkiye hem verimlilik hızında hem de verimlilik düzeyinde daha ileri noktaları yakalayabilmek için öncelikle verimlilik gelişiminde temel unsurlar olan teknolojik değişim ve nitelikli iş gücü alanlarında yüksek atılımlar yapmalıdır.

Genel İş gücü Verimliliğini Artırmak Adına RTLS Teknolojisi Sayesinde:
1. Çalışanları Arama Zamanını Azaltın

Yöneticilerin, özellikle büyük üretim tesislerinde ve depolarda çalışanlar için yerinde çalışan aramaları alışılmadık bir durum değildir. Çoğu zaman iş gücünün genel üretkenliğini azaltan zaman alıcı bir süreçtir. Yöneticiler, çalışanları bulana kadar zaman harcamak zorunda kalabilirler.

Öte yandan, çalışanların konumu hakkında güncel bilgi almak için bir konum sistemi kullanmak, arama için gereken süreyi azaltmak için faydalı olabilir.

2. Görev Atama Sürecini İyileştirin

Bir yöneticinin tesisinin belirli bir alanı için acil bir iş ataması gerekiyorsa, gerçek zamanlı izleme sisteminden de yararlanabilir. Örneğin, sistem o bölgeye en yakın kişiyi belirlemeye yardımcı olur, böylece yönetici onlarla iletişime geçebilir ve tamamlanması gereken görev hakkında bilgi verebilir.

3. Çalışan Vardiyalarını Optimize Edin
Supply & Demand Chain Executive dergisine göre, ortalama bir depo çalışanı yılda 6.9 haftayı gereksiz hareketlerle boşa harcıyor. Vardiyaların zayıf optimizasyonu ve boşa giden hareketi anlamak ve tanımak için gereken araçların eksikliği nedeniyle kaybedilen 265 milyon saatlik iş gücü. Gerçek zamanlı bir çözüm kullanarak yöneticiler, vardiyalar sırasında çalışan hareket verilerini kaydedebilir, gerçek aktivite seviyelerini görebilirler.

Bu veriler, yöneticilerin aşağıdaki konuları keşfetmelerine yardımcı olacaktır:

 • En çok zaman alan görevler (örneğin, bunlar belirli tesis alanlarındaki çalışan aktivite seviyelerini karşılaştırarak belirlenebilir)
 • Farklı vardiya performansının nedenleri (gecikmeler, düzensiz iş dağılımı vb.)
 • Potansiyel süreç darboğazları ve verimsizlikler (dağınık veya optimize edilmemiş depo alanı vb.)
 • Gecikmelere ve düşük performansa neden olan sorunlar (tek vardiyada çalışan yetersiz sayıda çalışan vb.)
 • Sonuç olarak yöneticiler gerçek zamanlı konum sistemi tarafından toplanan hareket verilerine dayanarak vardiyaları optimize etmek için çözümler bulabilir ve bunları personel ile değerlendirebilirler.

4. İş Akışlarını Optimize Edin

Yöneticiler, belirli üretim süreçleri sırasında çalışanların çalışma kalıpları ve bunları tamamlamak için harcadıkları süre hakkında veri toplayarak:

 • Sürecin en kısa sürede tamamlanması temelinde en iyi uygulamaları ve en kısa çalışan yollarını keşfedin.
 • Ürün grubu ve şirket içi lojistik çalışanlarını, acil görevleri ve talepleri hızlı bir şekilde teslim etmeleri için yönlendirerek destekleyin (örneğin, süreçlerini daha hızlı tamamlamak için ihtiyaç duydukları araçları veya malzemeleri etiketleyerek).
 • Gerçek çalışan hareketine ve geri bildirimlerine göre iş akışlarını güncelleyin.
 • Gelişmiş iş akışları için kaynakları optimize edin.

Görüldüğü üzere, gerçek zamanlı çalışan takibi, iş akışlarının optimizasyonuna, çalışan vardiyalarına, görev atamasına ve çalışan aramasına yardımcı olarak üretim işine çok fazla değer katabilir.

Bir araya getirildiğinde, bu faydalar yöneticinin iş gücü üretkenliğini artırmasına ve gerçek çalışan hareket verileri sağlayarak daha etkili üretime ve intralojistiklere geçiş yapmasına yardımcı olur.

İş gücü optimizasyonu RTLS çözümleri için bizimle iletişime geçebilir, RTLS teknolojilerinin nasıl uygulandığı ile ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 
whatsapp
DEMO TALEBİ