• Anasayfa
  • Blog
  • Fabrikalarda Dijitalleşme ile Verimlilik Nasıl Arttırılır?

Fabrikalarda Dijitalleşme ile Verimlilik Nasıl Arttırılır?

Yazar : Gülşah Kublay

clock 28 Ekim 2020
bookmark 4 dk
eye 283

Endüstri ve teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak hayatımıza giren yapay zeka, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, büyük veri gibi Endüstri 4.0 terimlerini daha çok duymaya başladık. Her sanayi devriminde olduğu gibi, bu yeni dönem de kurumlar ve işletmeler için değişim ve dönüşüm sürecini zorunlu kılmaktadır.

Endüstri 4.0 Alman Hükümeti tarafından desteklenen ve ilk kez 2011 yılında Hannover Fuar'ında adı duyulan bir kavramdır. Bu süreçte en çok ses getiren konu ise insansız karanlık fabrikaların oluşturulması planı. Bilindiği üzere insan gücüne duyulan ihtiyaç git gide azalmakta ve 1960’lı yıllarda dünya nüfusu 3 milyar olan dünya nüfusu 2020 yılı itibariyle 7.78 milyarı geçmektedir. Dolayısıyla artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için üretim ve makineleşmenin hızlandırılması büyük önem kazanıyor.

Dijital dönüşüm ile birlikte sadece üretim hatları değil aynı zamanda planlamadan üretime, üretimden dağıtıma kadar tüm süreçler kontrol altına alınabilir,operasyonların verimliliği sorgulanabilir.Burada önemli olan konu bu dijital kasların geliştirilmesi için nokta atışı tespitleri sahadan toplanan veriler ile pekiştirebilmek.

Dijitalleşmenin potansiyel finansal değerinin, 2025 yılı itibariyle toplam yıllık gelirlerin % 6,3 ile 9,8'i arasında olacağı tahmin ediliyor. Finansın, dijital devrimi mümkün kılan en önemli unsurlardan biri olduğu bir gerçektir. Global Digital Transformation Survey Report 2018 sonuçlarına göre ankete katılan üretim şirketlerinin %69’u dönüşüm programlarını başlattı. Dönüşüm programlarının tüm odak noktası ise operasyonlarını daha verimli yönetebilmek.

Üretim sektöründeki işletmelerin %40’ı verimliliği artırmayı temel hedef olarak belirtiyor.

Amaç dijital dönüşüm ile üretimde çevikliği arttırarak verimlilik elde etmek:

İşletmenin yönetiminde, operasyonların kontrolü ve önemli iş kararlarının objektif verilere dayalı olarak verilmesi bir işletme için en kritik konudur. Veri analizi platformlarının yaygın olarak kullanılmaya başlanması, iş analitiği uygulamalarının giderek yaygınlaşması ve veri toplama araçlarının Nesnelerin İnterneti sayesinde gelişmesi ise bu dönüşümün en önemli etmenlerindendir. Elde edilen verilerin anlamlı olma niteliklerinin artması ve bu anlamlı verilerin işletme etkinliğini, kaynak kullanımını ve müşteri memnuniyeti açısından olumlu sonuçları olacak kararlar alınmasını desteklemesi dijitalleşmenin faydaları arasında en öne çıkanlardandır.

Dijital dönüşüm projeleri ile operasyonel süreçlerde elde edilebilecek verimlilik fırsatları sektörel olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Toplam Ekipman Etkinliği takip edilerek firmaların sadece makinelerin optimum çalışma eğrisine yakınlaşması ile azami %15 bir artış beklenebilir. Enerji verimliliği konusunda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sanayide % 30, konutlarda %46, ticari binalarda ise % 20’lik enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu beyan etmektedir. Bu ölçüde bir tasarruf potansiyeli enerjisinin ortalama 4 te 3 ünü ithal eden ülkemiz için çok önemlidir. Türkiye’nin 2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde, 2023 yılına kadar GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedefi yer almaktadır. Bu konuda yapılacak en önemli adımlardan birisi enerjimizi analiz ve kontrol etmektir.

Dijital Dönüşüm projeleri ile IoT teknolojileri sayesinde üretim tesislerinde tüm süreçler anlık ve geriye dönük takip edilerek verimlilik noktaları tespit edilir, aksayan yerler ile ilgili önlemler alınır ve işletmeler daha verimli ve daha karlı yönetilmeye başlanır.

Trio Mobil'in Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Trio Mobil'in Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Son Bloglarımız

Trio Mobil'in Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Sizinle iletişime geçmemiz için formu doldurun!

Demo Talebi