Sürdürülebilir Bir Gelecek için IoT

Yazar : Gülşah Kublay

clock 27 Aralık 2021
bookmark 4 dk
eye 223

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan sınırsız kaynak tüketimi doğamızı ve dünyamızı her geçen gün daha ciddi şekilde tehdit etmektedir. Gereken önlemler alınmazsa yaklaşık 10 yıl içinde bu sorun devasa ve geri döndürülemez hale gelecektir. Bunun sonucunda gezegenimiz yavaş yavaş yaşanmaz hale gelecek, atmosferimiz geri dönülmez bir şekilde zarar görecek ve kaynaklarımız tükenecektir. Bu durumu değiştirmek ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir gelecek bırakmak için sürdürebilirlik kavramı birçok sektörün ve şirketin gündemine aldığı konulardan biri haline gelmiştir.

Daha sürdürülebilir bir çevre ve gelecek yaratmak için teknolojinin sunduğu imkânlardan mutlaka faydalanmak gerekmektedir. Bu noktada IoT teknolojisi sunduğu, verimlilik fırsatları ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak tüm sektörlere fayda sunmakta, sistemleri en optimum şekilde çalışır, erişilebilir ve izlenebilir hale getirmektedir. Böylece sektörler çevreye verdikleri zararı kontrol altına alabilmekte, yenilenemeyen doğal kaynakların gereksiz kullanımını engelleyebilmektedir.

Bu yazımızda IoT’nin sürdürülebilir bir gelecek için sahip olduğu büyük potansiyelden ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz.


‘’Nesnelerin İnterneti (IoT) gün geçtikte daha büyük bir odak noktası haline gelmekte, McKinsey'e göre, IoT; 2030'dan önce göreceğimiz en etkili üç teknolojik gelişmeden biri olacaktır. 2025 yılına kadar, IoT'nin ekonomik etkisi 11,1 trilyon dolar civarında olacağı öngörülmektedir.’’

Sürdürülebilirlik Çözümleri için IoT Teknolojisi

Sürdürebilirlik, doğanın ve çevrenin sonsuz kaynaklarının olmadığı, bu nedenle kaynaklarımızı korumanın ve akıllıca kullanmanın bir zorunluluk olduğunu ifade eden bir kavramdır. Tüm sektörler için, sürdürülebilirlik uygulamaları artık bir seçenek olarak değil, bir gereklilik olarak görülmektedir. IoT’nin sağlamış olduğu verimliliği ve maliyet tasarruflarını artırma, ürün israfını azaltma, kaynakları koruma ve ölçümleme, analiz etme ve takip etme fırsatları çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirmeye yardımcı olmaktadır.

Sürdürülebilirlik için Yenilikçi IoT Kullanım Örnekleri

Akıllı Tarım için IoT

‘’IoT cihaz kurulumunun tarım endüstrisinde yıllık %20'lik bir büyüme oranı göreceği öngörülmektedir.’’

Hava koşulları ve iklim değişiklikleri tarım sektörünü zorlayan çevresel etkilerdir ve son dönemde IoT teknolojisinin bu sektöre entegrasyonunu oldukça hızlandırmıştır. IoT sensörler sayesinde topladığı verileri buluta ileterek gerçek zamanlı ve geriye dönük olarak iç görüler elde edilmesini sağlayarak tarım alanında sağlıklı kararlar verilmesini zemin hazırlamıştır. Doğru ve somut verilere dayanarak verilen kararlar sayesinde maliyetler düşürülmekte, verim arttırılmakta ve kaynakların israf edilmeden kullanılmasını sağlanmaktadır. Bir tohum ekildikten sonraki yetiştirilme süreci boyunca ne kadar zamana ve kaynağa ihtiyacı olduğu IoT ile belirlenebilmektedir.

Geleneksel sulama yöntemleri ile su büyük ölçüde israf edilmektedir. IoT destekli akıllı sulama sistemleri ile nem, sıcaklık ve toprak nemi gibi iklim parametrelerini ölçülmekte, böylece su israf edilmeden sulama yapılmaktadır.

Gıda Atığını Önlemek için IoT

‘’Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre insanlar yılda 121 kilogram yiyecek israf etmektedir.’’


Gıda israfı yalnızca gıda maddelerinin kaybedilmesi değil, aynı zamanda su, enerji, zaman ve öz kaynakların israfı anlamına da gelmektedir. Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 10’a varan kısmının gıda atıklarından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu ve bunun gibi problemler çevreye ve sürdürülebilirlik politikalarına da zarar vermektedir.

‘’Gıda atıklarını engellemek, insanların neden olduğu toplam sera gazı emisyonlarını %6-8 oranında azaltabilmektedir.’’

Gıda Tedarik Zincirinde IoT Teknolojileri; atıkları, maliyetleri ve riskleri azaltmaya büyük ölçüde yardımcı olmakta, fabrikadaki üretim aşamasını, lojistik sürecini, soğuk hava depolarını ve nihai satış noktasını kapsayacak şekilde soğuk zincir yönetiminin devamlılığı sağlanmaktadır.

IoT teknolojileri ile geliştirilen soğuk zincir çözümleri, ürünlerin anlık durumunun izlenmesini ve belirlenen değerlerde sapmalar olması halinde tanımlı kişilere gerçek zamanlı bilgiler göndererek gıda israfının önlenmesini sağlamaktadır. Ortam koşullarının ölçümü sayesinde soğuk hava dolaplarında sıcaklık, nem, hava kalitesi gibi değerlerin belirlenen limitlerin dışına çıkılması halinde anlık bildirimler ile haberdar olunabilmektedir.

Enerji Yönetimi için IoT

‘’Üretim tesisleri Dünya’nın enerjisinin yaklaşık %54'ünü tüketmektedir. IoT ile tesis içerisinde enerji tüketimini %20'ye varan tasarruf sağlamak mümkündür.’’

Üretim tesislerinde, enerji tüketimi oldukça yüksektir ve gün içerisinde tüketilen enerji miktarını takip etmek ve optimize etmek için teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. IoT teknolojisi ile üretim tesislerinde birim bazında enerji tüketiminin anlık takibi, ölçülmesi, optimize edilmesi ve ani değişikliklerde alarm üretilmesini sağlanmaktadır. Böylece olağandışı tüketimler anında tespit edilir, yenilenemeyen enerji kaynaklarından yayılan kirlilik azaltılmış, sürdürebilirlik sağlanmış olur.

Bununla birlikte enerji verimliliği ile fosil yakıtların tüketiminden ve enerji üretiminden kaynaklanan emisyonun azaltarak, işletmeler karbon ayak izlerini ortadan kaldırır, bu sayede sera gazlarının sebep olduğu sıcaklık artışını ve küresel ısınmayı engellemek için tedbirler alınmış olur.


IoT teknolojisi sayesinde şirketler; daha verimli enerji uygulamalara yönelebilmekte, kaynakları daha sorumlu şekilde kullanabilmekte ve israfı azaltacak şekilde süreçleri organize edebilmektedir.

Siz de işletmenizdeki operasyonları sürdürebilirlik politikalarına uygun şekilde yönetmek, gelecek nesiller için daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Trio Mobil’in IoT ve AI destekli Enerji İzleme ve Soğuk Zincir Yönetimi çözümlerine göz atabilir, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Trio Mobil'in Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Trio Mobil'in Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Son Bloglarımız

Trio Mobil'in Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Sizinle iletişime geçmemiz için formu doldurun!

Demo Talebi