• Anasayfa
  • Blog
  • Yapay Zekâ ve IoT Teknolojisi ile Sağlık Sektörünün Geleceği

Yapay Zekâ ve IoT Teknolojisi ile Sağlık Sektörünün Geleceği

Yazar : Gülşah Kublay

clock 15 Ekim 2021
bookmark 7 dk
eye 297

Teknolojinin insan hayatına sağladığı sayısız faydanın en geniş örneklerini görebileceğimiz sektörlerin başında sağlık sektörü gelmektedir. En yeni trendlerin ve teknolojilerin bu sektöre uygulanması ve her geçen gün yeni çözümler üretilmesi bireysel ve toplumsal sağlık için büyük bir gelişime ve değişime yol açmıştır. Özellikle pandemi döneminin getirdiği zorluklar bu değişim ve gelişime olan talebi arttırmış, aynı zamanda bu sektördeki eksikliklerin ve hassasiyetlerin daha açık bir şekilde görülmesini neden olmuştur. Tarih boyunca bu sektöre eşlik eden bir dizi soruna bir çözüm olarak sunulan IoT teknolojileri, sağlık hizmetleri operasyonlarını geliştirmek ve hızlandırmak, maliyet ve verimlilik açısından iyileştirmeler sağlamak için her zamankinden daha büyük bir potansiyele sahiptir.

‘’Dünya çapındaki tıbbi kuruluşların %60'ından fazlası, sağlık hizmetlerinde IoT çözümlerini hâlihazırda uyguluyor veya araştırıyor. Önümüzdeki yıllarda, sağlık izleme için IoT bağlantılı cihazları kullanan sağlık hizmetlerinde hasta ve profesyonellerin sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor.’’

Bu yazımızda IoT teknolojisinin sağlık sektörü üzerindeki etkisinden, yararlarından ve kullanım alanlarından bahsediyor olacağız.

Yapay Zekâ ve IoT Teknolojileri ile Sağlık Çözümleri

Yapay zekâ ve IoT teknolojileri ile kritik ekipmanlar takip edilerek toplanan veriler analiz edilebilmekte ve süreçler daha kontrollü, verimli ve tasarruflu yönetilebilmektedir.

Yapay Zekâ ve IoT Teknolojileri

Dijital Dönüşüm Yolunda Sağlık Sektörü

Sağlamış olduğu kapsamlı veri kaydı ve analizin yanında, IoT ile entegre edilen yeni sağlık ürünlerinin piyasaya sürülmesi, sağlık hizmetleri pazarında, IoT teknolojisinin kullanımının büyük bir ivme ile artacağına ve yüksek yatırımlar yapılacağına işaret etmektedir.

Dijital Dönüşüm

Grand View Research’e göre, küresel IoT pazar büyüklüğünün 2014 yılında yaklaşık 5,800 milyon ABD Doları değerinde olduğunu ve 2022 yılına kadar 14,660 milyon ABD Dolarına ulaşacağı öngörülmektedir. 2017 ile 2022 yılları arasında yıllık büyüme oranının %11,0'lik bir gelişme göstereceği tahmin edilmektedir.

Dijital dönüşüm projeleri ile gelişen trendler, Yapay Zekâ ve IoT teknolojileri, sağlık sektöründe de yeni kullanım alanlarında dijitalleşme fırsatlarını beraberinde getirdi. Yapay Zeka ve IoT teknolojileriyle gerçek zamanlı verilere ulaşılması ve bu verilerin analizi ile sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak, hastalara anında hizmet vermek, personel, varlık ve diğer kaynakları takip edebilmek mümkün hale gelmiştir. Bu teknolojilerin sağlamış olduğu ölçülebilirlik ve operasyonel verimlilik sayesinde bu sektörde hayati önem taşıyan tanı, tedavi, tedavi öncesi ve sonrası sağlık takibi gibi süreçler daha hızlı, hatasız ve kontrollü ilerlemektedir.

Hem hastaların hem de çalışanların konforu, rahatlığı, güvenliği ve daha fazlasını geliştirmek için dijital dönüşümün yapı taşları kullanılarak yaratıcı çözümler üretilmeye her geçen gün devam edilmektedir.

Sağlık Hizmetlerinde IoT Teknolojilerinin Faydaları

IoT teknolojilerinin sağlık hizmetleri üzerindeki faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • IoT ile gerçek zamanlı olarak hastalar izlenebilir, böylece herhangi bir hastalık yayılmadan veya ciddileşmeden önce tespit edilebilip tedavi sağlanabilir. Aynı zamanda hastalar için bakıma erişimi kolaylaştırılmış, bakım kalitesi artırılmış ve en önemlisi bakım maliyeti azaltılmış olur.
  • IoT, verilerin doğru bir şekilde toplanmasını sağlayarak hataları, israfı ve sistem maliyetlerini azaltır, tıbbi operasyonların sorunsuz bir şekilde sağlanmasının yanı sıra kararların etkin bir şekilde alınmasına yardımcı olur.
  • Nesnelerin İnterneti sayesinde, her kişi için dijital bir kimlik oluşturulmaktadır. Kişiselleştirilmiş sağlık verisinin kayıt altına alınması, sorgulanması ve izlenmesi sağlanarak, verinin sadece üretildiği nokta olan medikal cihaz ya da sağlık kliniğinde değil, gereken her noktada servis, cihaz ve kişiler tarafından kullanılabilmesi mümkün kılınmaktadır.
  • Bunlara ek olarak sağlık birimi içerisindeki personellerin ve varlığın takibi ile çalışanlar arasındaki iş bölümü daha etkin bir şekilde yapılabilmekte, iş gücü ve zaman verimliliği elde edilebilmektedir.

Sağlık Sektöründe IoT Uygulamaları

Personel ve Varlık İzleme

Gerçek zamanlı konum takibi olarak bilinen RTLS sistemi, sağlık sektöründe hem çalışan verimliliğini artırmaya, hem de varlıklar ve operasyonlar hakkında eşi görülmemiş bir görünürlük elde edilebilmesine olanak tanımaktadır. Böylece, hastalara daha iyi müşteri deneyimleri sunulur, sağlık personelinin hizmet verme kalitesi artırılır. Varlıkların, çalışanların, hastaların ve ziyaretçilerin konumunu takip etme yeteneği maliyetleri düşürür ve klinik sonuçları iyileştirir.

Teletıp

Online sağlık hizmetleri olarak bilinen IoT destekli teletıp uygulaması sayesinde, hastalar, video konferans yoluyla kendi doktorları ile daha hızlı iletişime geçebilmekte ve daha faydalı bilgi akışı sağlanabilmektedir. Hastalar ve doktorlar arasında kurulan bu uzaktan tıbbi yardım sistemi, bir doktora gitmek için gereken süre ve maliyet veya yüz yüze doktor ziyaretlerinde olası bir bulaşma riskini önlemek adına son dönemde oldukça yaygınlaşmıştır

Hasta İzleme

IoT destekli sağlık cihazları, giyilebilir teknoloji ve veri erişimi, doktorların hastaları daha hassas bir şekilde izlemesine ve daha bilinçli tedavi sağlamasına olanak tanımaktadır. IoT’nin sağlamış olduğu veri üretme, toplama, depolama ve işleme süreci oldukça hızlı olduğundan dolayı, sağlık hizmeti çalışanları, akıllı sağlık çözümlerini benimseyerek, veriye dayalı kararlar vermekte ve tedavileri edindikleri veriye göre uygulamaya koymaktadır, böylece hata payı sıfıra indirgenir. Hastanın sağlık durumunu sürekli olarak takip edilerek, ‘’doğru zamanda doğru kişiye doğru tedavi” imkânı sağlar. Aynı zamanda, bağlı cihazlar aracılığıyla gerçek zamanlı izleme sağlanarak, kalp yetmezliği, diyabet, astım atakları vb. gibi tıbbi acil durumlarda hayat kurtarabilmektedir.

Medikal Cihazlar

Medikal cihazların sağlık kurumları ve sağlık personeli tarafından kullanılmasının yanında, aynı zamanda günlük hayatta toplum tarafından da kullanımı oldukça yaygındır. Hem insanların evde kullandıkları basit sağlık cihazları hem de sağlık kurumlarında verilen hizmetler nedeni ile katlanarak büyüyen devasa sağlık verisi oluşmaktadır. Örneğin; ateş ölçer, tansiyon aleti veya kalp sensörlerinden toplanan veriler, hastanın sağlık durumunun izlenmesi için kullanılabilmektedir. Toplanan bu sağlık verilerinin depolanması, analiz edilmesi ve gerekli durumlar için acil müdahale tanımlanabilmesi, şahsi sağlık hizmetlerinde özellikle zaman açısından önemli ölçüde kazanımlar sağlamaktadır. Kullanıcının sağlık durumu (kalp hızı, tansiyon, nabız, kan şekeri vb.) hakkında önemli bilgiler toplayan ve depolayan medikal aletler sayesinde, herhangi bir sıkıntı baş vermeden önce tedbir alınabilmekte, kullanıcının sağlığı güvence altına alınmış olmaktadır.

Özetle, Endüstri 4.0 ve IoT alanındaki gelişmeler sayesinde, sağlık hizmetlerinde olumlu bir devrim yaratma potansiyeli her geçen gün artmaktadır. Hastaneler, klinikler ve diğer sağlık hizmetleri, hasta konforunu artırmak, doktorların karar vermesini kolaylaştırmak ve sağlık kuruluşlarını hem hastalar hem de personel için daha güvenli hale getirmek için IoT'nin bağlantı gücünden yararlanmaya devam edecektir.

Trio Mobil'in Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Trio Mobil'in Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Son Bloglarımız

Trio Mobil'in Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Sizinle iletişime geçmemiz için formu doldurun!

Demo Talebi