İş Hayatında “Yeni Normal”

Yazar : Gülşah Kublay

clock 27 Kasım 2020
bookmark 5 dk
eye 221


Üretimden perakendeye, turizmden eğitime bütün sektörleri ekonomik anlamda etkileyen Covid-19
salgını devam ederken ülkemizde de kademeli olarak normalleşme planları yapılmaya başladı. Yaşanan bu süreç hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da yepyeni kuralların tanımlanmasını ve yeni standartları zorunlu kılıyor.
Şirketlerin operasyonlarının ve işlerinin devamlılığı, bu döneme, değişime adapte olma hızlarına ve ne
kadar uyum sağladıklarına bağlı olacak.
İşletmelerde sağlık ve güvenlik önlemleri kapsamında; yeni standartlar ve yeni kuralların tanımlanması kadar bu kurallara uyulmasının sağlanması da önemli. Salgının işyerlerinde yayılması normalleşme sürecinde olabilecek en büyük tehlike.
İşyerlerinde Sosyal mesafe kuralı ile ilgili alınması gereken önlemleri şöyle sıralayabiliriz:
- Önleme: Sosyal mesafe kuralının korunmasını sağlamak
- Denetleme: Sosyal mesafe tespiti yapılması, denetlenmesi
- Filyasyon: Geriye dönük raporlama, temaslı kişilerin tespit edilmesi.
Konunun kritikliği ve olası riskler göz önünde bulundurulduğunda en doğru çözümü ve en güvenilir
teknolojiyi seçmek gerekiyor. Bu amaçla sosyal mesafe tespiti için Trio Mobil’in uzman Ar-Ge mühendisleri dijital sosyal mesafe kontrolünde kamera ile görüntü işleme, IoT bazlı teknolojiler ve mobil uygulama üzerinden filyasyon çözümlerini ele alarak etkinliklerini analiz etti.

A. Kameralar ile Görüntü İşleme Teknolojileri

Kamera ile görüntü işleyerek sosyal mesafe tespiti ve denetimi yapmak ilk bakışta uygun bir yöntem gibi görünse de teknik olarak günümüz teknolojisiyle etkin bir sonuç almak mümkün değildir. Kamera ile sosyal mesafe denetiminde yakın temastaki insanların kimliklerini tespit etmek çoğu durumda mümkün olmayacaktır. Mevcut ticari yüz tanıma teknolojileri kullanıcıları çok yakın mesafeden net ve yüksek çözünürlükte bir görüntü ile tanıyabilmektedir, endüstriyel ortamda ve metrelerce uzak mesafeden böyle bir tespitin başarılı olarak yapılması mümkün değildir. Maske kullanımı da göz önüne alındığında yakın mesafeden dahi çözüm oluşturmak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla kamera ile görüntü işleme yöntemi en kritik konu olan filyasyon denetimi ve raporlaması için güvenilir bir çözüm oluşturamamaktadır. Bunun dışında günümüz kamera ile görüntü işleme teknolojisinde ortaya çıkacak zorluklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Kör Noktalar:
Kameranın görüş açısı dışında kalan bölgeler ve bir arada bulunan insanlardan kaynaklanan alanlar kör nokta olarak kalacak veya kurulacak kamera sayısı artırılacaktır. Bunun haricinde nesnelerin, rafların, dolapların ve/veya araçların arkaları da kör noktalar olarak değerlendirilebilir2. Kurulum Zorlukları:
Kamera açılarının kesişimi ve kamera açısının hassasiyeti önemli operasyonel zorluklar doğuracaktır. Kameranın milimetre seviyelerinde hareket ettirilmesi, görüntüde metrelik kaymaya sebep olabilmektedir3. Kalibrasyon:
Kişiler arası mesafe tespitinin doğru yapılabilmesi için, kamera görüntüsündeki piksellerin gerçek dünyada kaç metreye denk geldiğinin hesaplanması gerekmektedir. Kalibrasyon yapmadan uzaklık tespiti güvensizdir. Kalibrasyon yapılırsa da tüm kameralar için tek tek hassas yapılması gerekmektedir. Otomatik kalibrasyon mümkün değildir.
B. Mobil Uygulamalar ile Sosyal Mesafe Tespiti

Mobil uygulama üzerinden sosyal mesafe tespiti dış alanlarda kullanıma uygun bazı özellikler barındırsa da filyasyon için uygun bir yöntem değildir. Tesis içi kullanım için etkinliğinin kaybolmasına neden olacak önemli dezavantajlara sahiptir.

1. Arka Plandaki Uygulamanın Uykuya Geçmesi:
Uygulamalar kullanılmadığı durumda arka plana geçerek çalışmaya devam edebilmektedir. Filyasyon
uygulamaları arka plana geçtiğinde de çevredeki bluetooth sinyallerini gerçek zamanlı taramak
zorundadır. Fakat işletim sistemleri arka plandaki uygulamaların erişimlerini kısıtlayarak tarama
yapılmasını engelleyebilmektedir.

2. Sosyal Mesafe Tespitine Uygun Bir Yöntem Bulunmaması:
Uygulama üzerinden filyasyon takibi yapıldığında 15-20 metre mesafedeki kişilerin sinyallerini de almak son derece olasıdır. Bir arada çalışan fabrika ve diğer iş yerlerinde 2 metre civarında algılama kapasitesi olan mikro lokasyon destekli özel donanımlara ihtiyaç vardır. 15-20 metreden mobil uygulama ile yakınlık anlaşılmaya çalışıldığında tüm çalışanların birbiriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı olduğu gibi yanlış bir sonuca varılacaktır.

3. Akıllı Telefonu Bulunmayan Çalışanlar:
Türkiye’de akıllı telefon penetrasyonu %100 değildir, bu nedenle akıllı telefonu olmayan çalışanların
sisteme dahil edilmesi mümkün olmayacaktır.

C. IoT Teknolojileri ile Sosyal Mesafe Tespiti

IoT teknolojileri ile çalışanlara verilen dijital kartlar yardımıyla ve yakınlık hesabıyla çalışan sistem kapalı veya açık alanda herhangi bir altyapı olmaksızın çalışanlar arası mesafeyi sürekli ölçüp kayıt altına almaktadır. Kameradakine benzer kör nokta, kişiyi tanıyamama gibi dezavantajlara sahip olmayan sistem üretim sahası, servisler, yemekhane, açık alanlar gibi tüm mekânlarda altyapı gereksinimi olmaksızın çalışabilmesi neticesinde çok daha doğru bir karantina yönetimine olanak sağlıyor. Cihazlardan alınan veriler ile veri analitiğiyle işlenerek riskin minimize edilmesi sağlanıyor. Trio Mobil IoT platformunun yetkinlikleriyle desteklenen kapsamlı alarm yönetimi, tahminleme ve raporlama altyapısı ile 3 aşamalı ve etkin bir süreç yönetimi sağlanıyor.
Tüm bu veriler ışığında IoT teknolojileri sosyal mesafe tespiti ve denetimi için en ideal teknik çözümü oluşturduğu görülmektedir. İleri veri analitiği çözümleri ve gerçek zamanlı takip sistemleri ile bir arada değerlendirildiğinde veriye dayalı karantina yönetimi için IoT teknolojisinden faydalanmak en doğru tercih olacaktır. Trio Mobil sosyal mesafe tespiti ve filyasyon çözümleri için IoT uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Trio Mobil'in Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Trio Mobil'in Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Son Bloglarımız

Trio Mobil'in Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Sizinle iletişime geçmemiz için formu doldurun!

Demo Talebi