En Gelişmiş IoT Teknolojisi, Başarılı IoT Projeleri, Uzman Tecrübesi

Fabrikalarda Dijitalleşme ile Verimlilik Nasıl Arttırılır?


Endüstri ve teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak hayatımıza giren yapay zeka, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, büyük veri gibi Endüstri 4.0 terimlerini daha çok duymaya başladık. Her sanayi devriminde olduğu gibi yeni düzene uymak isteyen firmalar kendilerini bu dönüşüm süreci içinde buluyorlar.

Endüstri 4.0 Alman Hükümeti tarafından desteklenen ve ilk kez 2011 yılında Hannover Fuar'ında adı duyulan bir kavramdır. Bu süreçte en büyük sükse ise insansız karanlık fabrikaların oluşturulacağıdır. Bilindiği üzere insan gücüne duyulan ihtiyaç git gide azalmakta ve 1960’lı yıllarda dünya nüfusu 3 milyar olan dünya nüfusu 2020 yılı itibariyle 7.78 milyarı geçmektedir. Dolayısıyla artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için üretim ve makineleşmenin hızlandırılması büyük önem kazanıyor.

Dijital dönüşüm ile birlikte sadece üretim hatları değil aynı zamanda planlamadan üretime, üretimden dağıtıma kadar tüm süreçler kontrol altına alınabilir. Önemli olan bu dijital kasların geliştirilmesi için nokta atışı tespitleri sahadan toplanan veriler ile pekiştirmek.

Dijitalleşmenin potansiyel finansal değerinin, 2025 yılı itibariyle toplam yıllık gelirlerin % 6,3 ile 9,8'i arasında olacağı tahmin ediliyor. Finansın, dijital devrimi mümkün kılan en önemli unsurlardan biri olduğu bir gerçektir. Global Digital Transformation Survey Report 2018 sonuçlarına göre ankete katılan üretim şirketlerinin %69’u dönüşüm programlarını başlattı. Odak noktaları ise verimlilik.

Üretim sektöründeki kurumların %40’ı verimliliği artırmayı odak hedef olarak belirtiyor.

Dijital dönüşüm ile üretimde çevikliği arttırarak verimlilik elde etmek:

Önemli iş kararlarının objektif verilere dayalı olarak verilmesini destekler. Veri analizi platformlarının yaygın olarak kullanılmaya başlanması, iş analitiği uygulamalarının giderek yaygınlaşması ve veri toplama araçlarının Nesnelerin İnterneti sayesinde gelişmesi ise bu dönüşümün en önemli etmenlerindendir. Elde edilen verilerin anlamlı olma niteliklerinin artması ve bu anlamlı verilerin işletme etkinliğini, kaynak kullanımını ve müşteri memnuniyeti açısından olumlu sonuçları olacak kararlar alınmasını desteklemesi dijitalleşmenin faydaları arasında en öne çıkanlardandır. Aynı zamanda geleneksel olarak hazırlanan tüm dosyalama süreçlerdeki masrafları ortadan kaldırarak dijital ortama aktarılmasını ve belgelerin güvenli bir şekilde saklanarak, yönetilmesini sağlıyor.

Operasyonel süreçlerde yapılabilecek verimlikten ziyade rakamsal olarak elde edilebilecek verimlilik fırsatları ise;

Toplam Ekipman Etkinliği takip edilerek firmaların sadece makinelerin optimum çalışma eğrisine yakınlaşması ile azami %15 bir artış beklenebilir. Enerji verimliliği konusunda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sanayide % 30, konutlarda %46, ticari binalarda ise % 20’lik enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu beyan etmektedir. Bu ölçüde bir tasarruf potansiyeli enerjisinin ortalama 4 te 3 ünü ithal eden ülkemiz için çok önemlidir. Türkiye’nin 2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde, 2023 yılına kadar GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedefi yer almaktadır. Bu konuda yapılacak en önemli adımlardan birisi enerjimizi analiz ve kontrol etmektir.

IoT teknolojileri sayesinde uzaktan enerji izleme, aktif – reaktif enerji izleme, big data alt yapısına sahip sistemlerde geçmişe yönelik harcanan enerjilerin raporlanması ve analiz imkanı sağlanması.

Yerli Ar-Ge, Yerli Yazılım ve
Yerli Üretim
Deloitte EMEA Fast 500 En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketi Sıralamasında.
European Bussiness Awards "One To Watch"
Türkiye’nin 81 İlinde Bölge Ofisleri ve Geniş Bayi Ağı, Dünya Çapında 35 Ülkede Operasyon
Uluslararası Standartlarda Sertifikalar
Bakanlık Onaylı “Türkiye’nin İlk Yerli Endüstri 4.0 ve IoT Ar-Ge Merkezi”